Predajca

Názov:ITC systems, s.r.o.
IČO:36304921
DIČ:2020111896
IČ DPH:SK2020111896
Mesto:Považská Bystrica
PSČ:01701
Adresa:Partizánska 7
Telefón:+421 42 4324336
E-mail:shop@itc.sk
Kontakt:Milan Chovanec
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín oddiel: Sro, č.vložky: 11172/R

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín
Odbor výkonu dozoru
Tel.:
  • 032/640 01 09
Fax:
  • 032/640 01 08