Kontakty

Predajca

Názov:ITC systems, s.r.o.
IČO:36304921
DIČ:2020111896
IČ DPH:SK2020111896
Mesto:Považská Bystrica
PSČ:01701
Adresa:Partizánska 7
Telefón:+421 42 4324336
E-mail:shop@itc.sk
Kontakt:Milan Chovanec

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
Tel.:
  • 046/5422 771
Fax:
  • 046/5420 685